Strona główna :: Akty Prawne i Regulaminy

Akty Prawne i Regulaminy

iconPDF Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów”
iconPDF REGULAMIN korzystania przez członków z lokali użytkowych i garaży
iconPDF REGULAMIN zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom
iconPDF REGULAMIN tworzenia i wydatkowania środków związanych z działalnością społeczną, oświatową
iconPDF Regulamin rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez SM Michałów w Radomiu
iconPDF Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody
iconPDF REGULAMIN używania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców.
iconPDF REGULAMIN rozliczania kosztów energii elektrycznej dostarczonej do garaży w zasobach SM „MICHAŁÓW” w Radomiu przy ul. Łokietka w jednostce A
iconPDF REGULAMIN rozliczania kosztów energii elektrycznej dostarczonej do garaży w zasobach SM „MICHAŁÓW” w Radomiu przy ul. Łokietka Jednostka „B-I” i „B-II” i ul. Mieszka I Jed „C”
iconPDF REGULAMIN dofinansowania kosztów montażu daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynkach termomodernizowanych.
iconPDF REGULAMIN tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu
iconPDF Regulamin wymiany stolarki okiennej (jednolity tekst)
iconPDF Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w SM Michałów w Radomiu
iconPDF Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  i prawo spółdzielcze
iconPDF USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity)
Regulamin przeprowadzenia przetargu na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności lokalu


Wróć
projekt i wykonanie CopyCon.pl