Strona główna :: Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu 23 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów” w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę zadaszenia z płyt poliwęglanu nad straganami targowiska przy ul. Królowej Jadwigi 9 w Radomiu, wraz z robotami towarzyszącymi .

 

Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości : 2.000,00zł którą należy wpłacić do dnia 10.06.2024 r. do godz. 12ºº przelewem bankowym na konto SM ,,Michałów” nr konta Bank PEKAO SA II O/Radom 72 1240 3259 1111 0000 3002 2609.

(więcej…)

Wyniki Przetargu 14 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michałów” w Radomiu w nawiązaniu do przetargu z dnia 07.05.2024 roku dotyczącego wykonania nakładki asfaltowej, wraz z robotami towarzyszącymi przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Piastowskiej 7 zawiadamia, że najwyższą ilość punktów wynikającą z SIWZ zdobyła firma ,,DROGBUD”, Radom, ul. Energetyków 16.

 

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty, wadium przetargowe zostanie przesłane na konto firmy w terminie zgodnym z SIWZ.

Wyniki Przetargu 14 maja 2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Michałów” w Radomiu w nawiązaniu do przetargu z dnia 09.05.2024 roku dotyczącego budowy węzłów c.o., c.w.u. i przyłączy ciepłowniczych w budynkach przy ul. Królewskiej 5,7,9 zawiadamia, że najwyższą ilość punktów wynikającą z punktacji SIWZ zdobyła firma Zakład Usług Technicznych Energetyki Cieplnej ,,ZUTEC” w Radomiu.

 

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty, wadium przetargowe zostanie przesłane na konto firmy w terminie zgodnym z SIWZ.

projekt i wykonanie CopyCon.pl