Strona główna :: Ogłoszenia – Aktualności

Ogłoszenia – Aktualności

Wykaz zadłużeń budynków mieszkalnych 10 lutego 2020

W załączniku wykaz zadłużeń budynków mieszkalnych – ogółem na 31 grudnia 2019r

Wykaz zadłużeń budynków mieszkalnych-pobierz plik

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. 9 stycznia 2020

W odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wyjaśniamy:

(więcej…)

Harmonogram odbioru przedmiotów wielkogabarytowych w 2020r. 8 stycznia 2020

Przedmioty wielkogabarytowe wywożone są raz w miesiącu.  W 2020 r. wywożone będą w dniach:

 

 • 18 stycznia 2020 r.
 • 15 lutego 2020 r.
 • 21 marca 2020 r.
 • 18 kwietnia 2020 r.
 • 16 maja 2020 r.
 • 20 czerwca 2020 r.
 • 18 lipca 2020 r.
 • 08 sierpnia 2020 r.
 • 19 września 2020 r.
 • 17 października 2020 r.
 • 21 listopada 2020 r.
 • 19 grudnia 2020 r.

 

„Gabaryty” należy wystawiać przy śmietnikach na dzień przed terminem odbioru lub do godziny 600 w dniu odbioru.

Nie segregujesz śmieci? Zrobią zdjęcie pojemników i nałożą karę. 8 stycznia 2020

O tym jak prawidłowo segregować śmieci i  o tym, że to się opłaca pisaliśmy wielokrotnie. Tym razem informujemy o kontroli segregacji.

Nowy system kontroli już działa.

 

Kontrolą segregacji odpadów zajmują się firmy odbierające śmieci. W przypadku naszej Spółdzielni jest to  PPUH INTERBUD sp. z o.o. z  siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 154.

(więcej…)

Książeczki opłat czynszowych do odbioru. 30 grudnia 2019

Książeczki opłat za mieszkanie na 2020 r. są do odbioru w dziale czynszów w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońska 2, w pokoju nr 3.

 

Książeczki można odbierać  w poniedziałki i czwartki w godzinach:  900 – 1400 i  1430 – 1700.

Regulamin rozliczania zużycia wody. Rozliczanie niedoborów wody. 3 października 2019

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 września  2019 r. dokonała zmian w regulaminie rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej.

 

Zmiany zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami lustracji i uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni z dnia  16 czerwca 2018 r., którą wniosek z lustracji został przyjęty do realizacji. Przy okazji tych zmian wprowadzone zostały inne będące uszczegółowieniem dotychczasowej treści regulaminu.

(więcej…)

Odbyło się Walne Zgromadzenie 5 lipca 2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. Członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Spółdzielni za miniony rok.

 

Walne Zgromadzenie rozpoczęto minutą ciszy. W ten sposób uczestnicy uczcili pamięć zmarłego 09 czerwca 2019 r. Włodzimierza Zatorskiego – wieloletniego  Członka Rady Nadzorczej.

 

Po zatwierdzeniu składów: Prezydium Walnego Zgromadzenia, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej przystąpiono do merytorycznego rozpatrywania spraw.

(więcej…)

Analiza porównawcza zużycia ciepła i kosztów w początkowym okresie termomodernizacji z okresem po jej zakończeniu. 27 maja 2019

W tabeli przedstawiono ilość zużytego ciepła w GJ w budynkach Spółdzielni w sezonie grzewczym 2007/2008 (w początkowym okresie termomodernizacji) i 2018/2019 po jej zakończeniu oraz dla porównania ceny GJ w tych latach.

(więcej…)

Po kontroli wieżowca przez Straż Pożarną. 6 lutego 2019

Trzymasz coś na klatce schodowej? Spółdzielnia może to zabrać.

Strażacy po kontroli wieżowca przy ul. Królewskiej 13 stwierdzili, że trzeba udrożnić drogę ewakuacyjną na wszystkich korytarzach – od parteru aż do 10 piętra. Ich zdaniem znajdujące się na klatkach schodowych przedmioty (meble, stoliki, szafy, krzesła) zwiększają ryzyko pożaru i utrudniają ewentualną akcję gaśniczo – ratowniczą.

  (więcej…)

Dofinansowanie do wymiany okien tylko jeden raz dla danego lokalu mieszkalnego. 16 stycznia 2019

W grudniu 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała zmiany regulaminu wymiany stolarki okiennej. Na mocy zmienionych przepisów dofinansowanie do wymiany okien może być przyznane jeden raz dla danego lokalu mieszkalnego bez względu na zmianę właściciela lokalu.

Jeżeli przedmiotem dotychczasowej wymiany z dofinansowaniem była tylko część stolarki np. w jednym pokoju – wówczas kolejne dofinansowanie może być przyznane na wymianę pozostałej części stolarki w tym lokalu.

(więcej…)

projekt i wykonanie CopyCon.pl