Strona główna :: Ogłoszenia – Aktualności

Ogłoszenia – Aktualności

Informacja Zarządu Spółdzielni 2 listopada 2020

W ramach działań prewencyjnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa do odwołania wstrzymana jest osobista obsługa interesantów w Spółdzielni. Oznacza to, że Spółdzielnia – z wyjątkiem kasy – będzie nieczynna dla interesantów, ale nie przerywa pracy. Kontakt z pracownikami Spółdzielni jest możliwy drogą elektroniczną, telefonicznie oraz  za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Korespondencję można składać:

 

 • w urnie zlokalizowanej w budynku Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 2, w godzinach otwarcia Spółdzielni.
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając ją na adres:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów”

        ul. Jagiellońska 2

        26-600 Radom

 

 • elektronicznie na adres: sm@michalow.radom.pl

 

Kontakt telefoniczny:

 

 • Sekretariat Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 2: 48 333 10 12
 • Administracja Spółdzielni przy ul. Królowej Jadwigi 12A: 48 333 11 70 lub 508 253 107

 

Kasa– zmienione godziny otwarcia kasy:

 

 • Poniedziałki 1000 – 1200  i  1400 – 1630
 • Środy   900 – 1200
 • Czwartki 1000 – 1200  i  1300 – 1500

 

23 października 2020

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że na rozliczeniu centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2019/2020 na niektórych budynkach została błędnie podana data składania reklamacji. 

Wszelkie reklamacje prosimy składać do dnia 10 listopada 2020 r.

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.

 

 

                                                                      Zarząd Spółdzielni SM „Michałów”

Ogłoszenie 2 lipca 2020

Zawieszone  dyżury

Członków  Rady  Nadzorczej

 

W związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa przed ryzykiem zarażenia koronawirusem dyżury członków Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni  zostały zawieszone na czas trwania epidemii.

Koronawirus – przesunięty termin Walnego Zgromadzenia 7 maja 2020

Szanowni Członkowie Spółdzielni.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia jest teraz niedopuszczalne. Jak wynika z obowiązujących przepisów, Zarząd Spółdzielni będzie mógł zwołać Walne Zgromadzenie  w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020, poz. 568).

Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni w sposób i terminie określonym w statucie.

Opłaty czynszowe bez prowizji 30 kwietnia 2020

Informujemy, że wpłat czynszu bez prowizji można dokonywać w placówkach MONETII. Najbliższa placówka znajduje się w sklepie spożywczo – przemysłowym „Żak” należącym do  PSS „Społem”, przy ul. Chrobrego 39.

Zmiana godzin otwarcia kasy Spółdzielni wynikająca z zagrożenia epidemicznego 16 kwietnia 2020

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. kasa Spółdzielni czynna jest następujących dniach i godzinach:

 

 • poniedziałki      1000 – 1200   i   1400 – 16 30
 • środy                   900– 1200
 • Czwartki            1000– 1200     i    1300 – 1500
Co Składa Się Na Opłaty Za Mieszkanie? 1 kwietnia 2020

Korzystanie z mieszkania zawsze wiąże się z obowiązkiem pokrywania opłat związanych z jego eksploatacją i używaniem. Wielkość opłat za poszczególne mieszkania w zasadniczej części uzależniona jest od poniesionych kosztów związanych z daną nieruchomością oraz od samych mieszkańców.

Składniki opłat można podzielić na dwie grupy: składniki zależne od Spółdzielni i niezależne od Spółdzielni.

(więcej…)

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. 9 stycznia 2020

W odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wyjaśniamy:

(więcej…)

Harmonogram odbioru przedmiotów wielkogabarytowych w 2020r. 8 stycznia 2020

Przedmioty wielkogabarytowe wywożone są raz w miesiącu.  W 2020 r. wywożone będą w dniach:

 

 • 18 stycznia 2020 r.
 • 15 lutego 2020 r.
 • 21 marca 2020 r.
 • 18 kwietnia 2020 r.
 • 16 maja 2020 r.
 • 20 czerwca 2020 r.
 • 18 lipca 2020 r.
 • 08 sierpnia 2020 r.
 • 19 września 2020 r.
 • 17 października 2020 r.
 • 21 listopada 2020 r.
 • 19 grudnia 2020 r.

 

„Gabaryty” należy wystawiać przy śmietnikach na dzień przed terminem odbioru lub do godziny 600 w dniu odbioru.

Nie segregujesz śmieci? Zrobią zdjęcie pojemników i nałożą karę. 8 stycznia 2020

O tym jak prawidłowo segregować śmieci i  o tym, że to się opłaca pisaliśmy wielokrotnie. Tym razem informujemy o kontroli segregacji.

Nowy system kontroli już działa.

 

Kontrolą segregacji odpadów zajmują się firmy odbierające śmieci. W przypadku naszej Spółdzielni jest to  PPUH INTERBUD sp. z o.o. z  siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 154.

(więcej…)

projekt i wykonanie CopyCon.pl