Strona główna :: Ogłoszenia – Aktualności

Ogłoszenia – Aktualności

III TERMIN OSTATNI (BEZPŁATNY) Wymiana elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania 5 października 2022

Budynek

Data

Godzina

Dotyczy lokali

Jagiellońska 2

13.10.2022r.

(czwartek)

14.00-16.00

20, 60, 126, 142, 152, 172

Sobieskiego 2

14.10.2022 r.

(piątek)

14.00-17.00

4, 15, 58, 72, 85, 88, 115, 136, 137, 150 165, 176

Sobieskiego 16

13.10.2022 r. (czwartek)

16.00-18.00

12, 20, 22, 44, 57, 84

Sobieskiego 18

13.10.2022 r. (czwartek)

16.00-18.00

18, 47,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie miejsca montażu podzielników, tj. zdjęcie elementów zasłaniających dostęp.

 

Osoba do kontaktu Pan Tomasz, numer telefonu 662 286 186

 

Są pierwsze postępowania o naliczenie kar za brak segregacji śmieci 5 października 2022

Stało się. Urząd Miasta w Radomiu postanowił wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za brak segregacji w nieruchomościach Królewska 7, Królewska 9 i Sobieskiego18.

 

Wielokrotnie ostrzegaliśmy i przypominaliśmy Państwu o karach za brak segregacji. Do tej pory się„ udawało”, jednak w sierpniu br. Urząd Miasta zawiadomił Spółdzielnię o rozpoczęciu procedury, w wyniku której nakłada na Spółdzielnię dodatkową opłatę za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłowość na trzech nieruchomościach: Królewska7, Królewska 9 i Sobieskiego 18.

(więcej…)

Harmonogram odbioru przedmiotów wielkogabarytowych 4 października 2022

Harmonogram odbioru przedmiotów wielkogabarytowych w miesiącach od października 2022 r. do grudnia 2022 r.

 

  • 25 października
  • 22 listopada
  • 20 grudnia

 

„Gabaryty” należy wystawiać przy śmietnikach na dzień przed terminem odbioru lub do godz. 6.00 w dniu odbioru.

 

Informacje o terminach wywozu pozostałych odpadów komunalnych: zmieszanych, metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła, itp. uzyskacie Państwo w internecie wpisując w wyszukiwarkę wyrazy „Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych – Urząd Miejski w Radomiu”, następnie sektor IV, zabudowa wielorodzinna, rejon 2.

Poradnik użytkownika ciepła 4 października 2022

Tradycyjnie na początku sezonu grzewczego podajemy kilka pomocnych wskazówek jak oszczędzić ciepło.

 

Dbając o ciepło płacimy mniej. Wystarczy przestrzegać następujących zasad:

 

  • W mieszkaniu staraj się utrzymać stałą temperaturę.

(więcej…)

Drożej za ciepło 8 września 2022

Przedsiębiorstwo RADPEC pismem z dnia 18 maja 2022 r. poinformowało Spółdzielnię, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od 14 czerwca 2022 r. podniosło ceny ciepła. Kolejnym pismem z dnia 28 lipca 2022 r. RADPEC poinformował Spółdzielnię o następnej podwyżce, tym razem obowiązującej od 01 września 2022 r.

(więcej…)

Likwidacja kasy w Spółdzielni 1 sierpnia 2022

Szanowni  Państwo

 

Informujemy, że z dniem 31 lipca 2022 r. uległa likwidacji kasa Spółdzielni.                                    

W to miejsce uruchomiony został punkt MONETII.

W tym punkcie mieszkańcy mogą regulować wszystkie  swoje rachunki.

 

(więcej…)

Zakończenie lustracji w Spółdzielni. 31 maja 2022

Informujemy, że zakończyła się lustracja pełna działalności prowadzonej przez Spółdzielnię w latach 2018-2021. Była to lustracja wymagana ustawowo co trzy lata. Lustrację przeprowadził Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Radomiu.

(więcej…)

Czy i jak segregujemy śmieci? Wnioski z kontroli. 12 maja 2022

W dniu 31 marca 2022 r. Urząd Miasta dokonał na terenie naszego osiedla kontroli wykonywania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrolą objęto śmietniki przy 5 budynkach: Królewska 15 i 15A; Królowej Jadwigi 25 i 27; Sobieskiego 8. Nieprawidłowości dotyczyły wszystkich budynków.

 

(więcej…)

Problem z segregacją śmieci w budynkach wielolokalowych. 5 kwietnia 2022

Sąsiedzka współodpowiedzialność.

Większość mieszkańców naszych zasobów wywiązuje się z nałożonego obowiązku segregacji. Zdarzają się też osoby, które o to nie dbają. W zabudowie wielorodzinnej nie mamy możliwości osobistego kontrolowania i pilnowania prawidłowości prowadzonej segregacji. Trudno jest ustalić, kto konkretnie winny jest braku segregacji.

 

Podwyższone opłaty za brak segregacji będą więc dotyczyły wszystkich mieszkańców osiedla.

(więcej…)

projekt i wykonanie CopyCon.pl