Strona główna :: Ogłoszenia – Aktualności

Ogłoszenia – Aktualności

Ogłoszenie 2 lipca 2020

Zawieszone  dyżury

Członków  Rady  Nadzorczej

 

W związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa przed ryzykiem zarażenia koronawirusem dyżury członków Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni  zostały zawieszone na czas trwania epidemii.

Ogłoszenie 1 lipca 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów” zwraca się z prośbą do właścicieli garaży przy ulicy Łokietka Jednostka A, BI i BII oraz Mieszka I Jednostka C o podanie stanów liczników energii elektrycznej w boksach garażowych do dnia: 31.07.2020r.

 

Nr telefonu: 48 333 12 08, 48 333 11 70

 

e-mail: rozliczenia@michalow.radom.pl

Koronawirus – przesunięty termin Walnego Zgromadzenia 7 maja 2020

Szanowni Członkowie Spółdzielni.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia jest teraz niedopuszczalne. Jak wynika z obowiązujących przepisów, Zarząd Spółdzielni będzie mógł zwołać Walne Zgromadzenie  w ciągu sześciu tygodni od dnia odwołaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o  zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U.2020, poz. 568).

Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni w sposób i terminie określonym w statucie.

Przesunięcie terminu odczytu podzielników kosztów centralnego ogrzewania i rozliczenia. 5 maja 2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zarząd Spółdzielni, na wniosek firmy METRONA POLSKA, postanowił przesunąć termin dokonania odczytów i rozliczeń zużycia ciepła za sezon grzewczy 2019/2020. Przewidujemy, że odczyty będą mogły się odbyć w lipcu lub sierpniu 2020 r.

O terminach odczytów będziemy informować Państwa na bieżąco.

Zarząd Spółdzielni.

Opłaty czynszowe bez prowizji 30 kwietnia 2020

Informujemy, że wpłat czynszu bez prowizji można dokonywać w placówkach MONETII. Najbliższa placówka znajduje się w sklepie spożywczo – przemysłowym „Żak” należącym do  PSS „Społem”, przy ul. Chrobrego 39.

Informacja Zarządu Spółdzielni 20 kwietnia 2020

W ramach działań prewencyjnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa do odwołania wstrzymana jest osobista obsługa interesantów w Spółdzielni. Oznacza to, że Spółdzielnia – z wyjątkiem kasy – będzie nieczynna dla interesantów, ale nie przerywa pracy. Kontakt z pracownikami Spółdzielni jest możliwy drogą elektroniczną, telefonicznie oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

(więcej…)

Zmiana godzin otwarcia kasy Spółdzielni wynikająca z zagrożenia epidemicznego 16 kwietnia 2020

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. kasa Spółdzielni czynna jest następujących dniach i godzinach:

 

  • poniedziałki      1000 – 1200   i   1400 – 16 30
  • środy                   900– 1200
  • Czwartki            1000– 1200     i    1300 – 1500
Co Składa Się Na Opłaty Za Mieszkanie? 1 kwietnia 2020

Korzystanie z mieszkania zawsze wiąże się z obowiązkiem pokrywania opłat związanych z jego eksploatacją i używaniem. Wielkość opłat za poszczególne mieszkania w zasadniczej części uzależniona jest od poniesionych kosztów związanych z daną nieruchomością oraz od samych mieszkańców.

Składniki opłat można podzielić na dwie grupy: składniki zależne od Spółdzielni i niezależne od Spółdzielni.

(więcej…)

Wykaz zadłużeń budynków mieszkalnych 10 lutego 2020

W załączniku wykaz zadłużeń budynków mieszkalnych – ogółem na 31 grudnia 2019r

Wykaz zadłużeń budynków mieszkalnych-pobierz plik

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. 9 stycznia 2020

W odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wyjaśniamy:

(więcej…)

projekt i wykonanie CopyCon.pl