Strona główna :: Organy spółdzielni :: Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Relacja z obrad Walnego Zgromadzenia. 27 czerwca 2018

W dniu 16 czerwca 2018 r. w Publicznym Gimnazjum nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 odbyło się  coroczne Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni.

Obrady przebiegały zgodnie z porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd i przyjętym w głosowaniu przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

 

Relacja z obrad Walnego Zgromadzenia

projekt i wykonanie CopyCon.pl