Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2015 r.                                                         na kadencję w latach 2015 – 2018, po ukonstytuowaniu.

 

 1. Rafał Janik                       – przewodniczący
 2. Elżbieta Zielińska             – zastępca przewodniczącego
 3. Elżbieta Nędzi                  – sekretarz

 

Członkowie:

 

 1. Leszek Bartosiak             
 2. Jan Dygas                        
 3. Bogdan Szabiński       
 4. Anna Kilijanek                 
 5. Zofia Kozera                    
 6. Danuta Nowak     
 7. Adam Piasta                                
 8. Monika Stachurska                     
 9. Robert Więcław              
 10. Włodzimierz Zatorski

 

 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w biurze Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.

 

Składy Komisji Rady Nadzorczej:

 1. Komisja Rewizyjna:

-    Przewodnicząca – Danuta Nowak

-    Członkowie: Bogdan Szabiński, Monika Stachurska.

 

 1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

-    Przewodniczący   – Leszek Bartosiak     

-    Członkowie: Jan Dygas, Zofia Kozera, Adam Piasta, Robert Więcław.

 

 1. Komisja Społeczno – Samorządowa:

-    Przewodniczący   – Włodzimierz Zatorski

-    Członkowie: Anna Kilijanek, Elżbieta Zielińska.

 

Łącznie  z wyborami członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie dokonało wyboru zastępców Członków Rady Nadzorczej, w składzie:

 1. Dariusz Chrzanowski
 2. Marek Szary

 


 

Z pracy Rady Nadzorczej

SIERPIEŃ 2017 r.

Powakacyjne posiedzenie Rady Nadzorczej poświęcone było głównie finansom Spółdzielni i wykonaniu planu remontów za I półrocze 2017 r.

Finanse w pełni bezpieczne.

Za I półrocze 2017 r. wynik Spółdzielni jest dodatni. Spółdzielnia nie ma naliczonych odsetek, zobowiązania regulowane są na bieżąco.

W wykonaniu planu finansowo – gospodarczego nie stwierdzono przekroczeń kosztów w stosunku do uchwalonego planu, co upoważnia do stwierdzenia, że Spółdzielnia przestrzega dyscypliny finansowej.

Wcześniejsza spłata kredytów termomodernizacyjnych.

 Do spłaty pozostało  5 835 348 zł  w okresie do 2029 r. W sierpniu br. dla czterech budynków został skrócony okres kredytowania z 15 do 10 lat. Są to budynki, które mają dodatni wynik na funduszu remontowym : Piastowska 13, 15; Królewska 2  i Łokietka 14.

Aktualnie z 28 budynków, których okres kredytowania wynosił początkowo 15 lat 14 budynków (50%) ma skrócony okres spłaty kredytu do 10 lat. Zarząd czyni to sukcesywnie. Decyzje są poprzedzone analizą wyników na funduszu remontowym i planowanych prac remontowych na poszczególnych nieruchomościach.

Remonty.

Roboty remontowe wykonywane są zgodnie z planem. Nie występują zagrożenia w realizacji planu.

Wiele uwagi poświęcono zapewnieniu miejsc parkingowych mieszkańcom budynków przy ul. Sobieskiego 2, które utracili po likwidacji parkingu pod budowę supermarketu Piotr i Paweł. Najpierw warto wyjaśnić, że teren na którym był parking, a obecnie budowany jest supermarket nie jest terenem Spółdzielni, należy do Gminy Miasta Radomia. Nie mieliśmy informacji, że miasto chce zmienić przeznaczenie zagospodarowania tego terenu. Niezależnie od powyższego Zarząd Spółdzielni wystąpił do Prezydenta Miasta Radomia o wybudowanie (po zakończeniu budowy pawilonu) wzdłuż ulicy Sobieskiego zatok postojowych dla samochodów. W odpowiedzi Prezydent Miasta, pismem z dnia 7 września 2017 r., zawiadomił Spółdzielnię, że ograniczone możliwości finansowania budowy dróg gminnych nie pozwalają na realizację wskazanych przez Spółdzielnię zatok  postojowych. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest w ramach tzw. „czynów drogowych”, czyli przy wspólnym zaangażowaniu pieniędzy Spółdzielni i miasta. Koszty mogą być wysokie. Minimalny udział Spółdzielni to 10% zadania inwestycyjnego.

WRZESIEŃ 2017 r.

Na wrześniowym posiedzeniu analizą objęto koszty ciepła. W wyniku tej analizy, na wniosek Zarządu, zmniejszono z dniem 01 października 2017 r. opłatę stałą za moc zamówioną na 40 budynkach średnio o 0,10 zł/m2 i wysokość zaliczki na poczet opłat za centralne ogrzewanie na 35 budynkach  średnio o 0,17 zł/m2.

 Opłaty na budynkach są zróżnicowane w zależności od kosztów:

 • za moc zamówioną najniższa stawka wynosi 0,70 zł/m2, najwyższa 0,86 zł/m2,
 • zaliczka na poczet opłat za centralne ogrzewanie: najniższa stawka wynosi 1,00 zł/m2, najwyższa 1,65 zł/m2 .

PAŹDZIERNIK 2017 r.

Na to posiedzenie zaplanowano uchwalenie planu remontów na 2018 r. Wiedzieć więc będziemy na jakie remonty możemy liczyć w przyszłym roku.

Rada Nadzorcza rozpatrzy także informację Zarządu o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 09 czerwca 2017 r.Wróć
projekt i wykonanie CopyCon.pl