Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

wybranej przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2018 r.

na kadencję w latach 2018 – 2021, po ukonstytuowaniu.

 

 1. Elżbieta Zielińska              – przewodnicząca
 2. Hanna Tkaczyk – Pacak     – zastępca przewodniczącej
 3. Elżbieta Nędzi                   – sekretarz

Członkowie:

 

 1. Jadwiga Chmielewska
 2. Rafał Janik
 3. Anna Kilijanek
 4. Dariusz Kozak
 5. Zofia Kozera
 6. Halina Misiek
 7. Danuta Nowak
 8. Krystyna Wdowska
 9. Robert Więcław
 10. Włodzimierz Zatorski

 

 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w biurze Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.

 

Składy Komisji Rady Nadzorczej:

 1. Komisja Rewizyjna:

-    Przewodnicząca – Halina Misiek

-    Członkowie: Danuta Nowak, Krystyna Wdowska.

 

 1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

-    Przewodnicząca   – Zofia Kozera

-    Członkowie: Rafał Janik, Robert Więcław, Włodzimierz Zatorski.

 

 1. Komisja Społeczno – Samorządowa:

-    Przewodniczący   – Dariusz Kozak

-    Członkowie: Jadwiga Chmielewska,  Anna Kilijanek,

Łącznie  z wyborami członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie dokonało wyboru trzech zastępców Członków Rady Nadzorczej, w składzie:

         1.         Leszek Bartosiak

         2.         Bogdan Szabiński

         3.         Monika StachurskaWróć
projekt i wykonanie CopyCon.pl