Rada Nadzorcza

Zawieszone  dyżury

Członków  Rady  Nadzorczej

 

W związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa przed ryzykiem zarażenia koronawirusem  dyżury członków Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni zostały zawieszone na czas trwania epidemii.

 

 

Skład Rady Nadzorczej

wybranej przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2018 r.

na kadencję w latach 2018 – 2021, po ukonstytuowaniu.

 

 

 1. Elżbieta Zielińska              – przewodnicząca
 2. Hanna Tkaczyk – Pacak     – zastępca przewodniczącej
 3. Elżbieta Nędzi                   – sekretarz

 

Członkowie:

 

 1. Jadwiga Chmielewska
 2. Rafał Janik
 3. Anna Kilijanek
 4. Dariusz Kozak
 5. Zofia Kozera
 6. Halina Misiek
 7. Danuta Nowak
 8. Krystyna Wdowska
 9. Robert Więcław
 10. Leszek Bartosiak

 

 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w biurze Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700.

 

Składy Komisji Rady Nadzorczej:

 

 

Komisja Rewizyjna:

– Przewodnicząca – Halina Misiek

– Członkowie: Danuta Nowak, Krystyna Wdowska.

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

–  Przewodnicząca   – Zofia Kozera

–  Członkowie: Rafał Janik, Robert Więcław, Leszek Bartosiak.

 

Komisja Społeczno – Samorządowa:

– Przewodniczący   – Dariusz Kozak

– Członkowie: Jadwiga Chmielewska,  Anna Kilijanek,

 

Zastępcy Członków Rady Nadzorczej:

– Bogdan Szabiński

– Monika Stachurska

 Wróć
projekt i wykonanie CopyCon.pl