Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Dofinansowanie do wymiany okien tylko jeden raz dla danego lokalu mieszkalnego.

Ogłoszenia - Aktualności

16 stycznia 2019, admin542
Dofinansowanie do wymiany okien tylko jeden raz dla danego lokalu mieszkalnego.

W grudniu 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała zmiany regulaminu wymiany stolarki okiennej. Na mocy zmienionych przepisów dofinansowanie do wymiany okien może być przyznane jeden raz dla danego lokalu mieszkalnego bez względu na zmianę właściciela lokalu.

Jeżeli przedmiotem dotychczasowej wymiany z dofinansowaniem była tylko część stolarki np. w jednym pokoju – wówczas kolejne dofinansowanie może być przyznane na wymianę pozostałej części stolarki w tym lokalu.

 

Minęła fala wymian okien.

Spółdzielnie mieszkaniowe ustalają indywidualnie czy zdecydują się na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej, czy nie. W naszej Spółdzielni dofinansowujemy wymianę stolarki okiennej od lat 90-tych. Mamy już za sobą falę lokatorskich wymian, ponad 90 % okien zostało wymienionych. Bywały lata, że wydzielaliśmy z funduszu remontowego na ten cel pulę 200 tys. zł rocznie.  To dużo. Obecnie kwota ta wynosi 30 tys. zł rocznie.

 

Ile wynosi dofinansowanie do wymiany okien i jak je zdobyć?

Po dofinansowanie może wystąpić osoba, która jednocześnie spełnia kilka warunków:

  • posiada tytuł prawny do lokalu,
  • płaci regularnie i nie zalega z opłatami za mieszkanie,
  • nie korzystała wcześniej z dofinansowania na wymianę okien,
  • złożyła wniosek do Spółdzielni wraz z kserokopią faktur stwierdzających wymianę,
  • wyrazi zgodę na wejście do mieszkania pracowników Spółdzielni, w celu  potwierdzenia faktycznie dokonanej wymiany okien.

Wysokość refundacji wynosi 150 zł (brutto) za m2 wymienionej stolarki okiennej i nie może przekroczyć 50% wartości faktury.

 

Dofinansowanie wypłacamy na bieżąco.

W latach nasilenia wymiany okien czas oczekiwania na dofinansowanie wynosił nawet 5 lat. Obecnie, gdy wymian jest znacznie mniej,  dofinansowanie wypłacamy na bieżąco. Kwota zwrotu nie jest wypłacana właścicielowi lokalu do „ręki”, podlega rozliczeniu w przyszłych opłatach czynszowych za mieszkanie.

 

Regulamin wymiany stolarki okiennej.

Spółdzielnia dofinansowuje wymianę stolarki okiennej na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Jednolity tekst regulaminu wymiany stolarki okiennej zamieszczony jest na naszej stronie internetowej w zakładce Akty Prawne i Regulaminy.

Szczegółowe informacje odnośnie dofinansowania do wymiany okien uzyskacie Państwo w  Administracji Osiedla przy ul. Królowej  Jadwigi 12A, w pokoju nr 4 lub pod numerem telefonu 0 48 333 12 08.

 Wróć