Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Rozliczenie mediów przy sprzedaży mieszkania

Ogłoszenia - Aktualności

13 lipca 2017, admin
Rozliczenie mediów przy sprzedaży mieszkania

Jeżeli Państwo sprzedajecie lub kupujecie używane mieszkanie, pamiętajcie, że po sfinalizowaniu transakcji czeka Was jeszcze rozliczenie ogrzewania oraz wody i ścieków. Gapiostwo może słono kosztować. Rzecz w tym, że tego typu media opłacamy zaliczkowo.

Zwracamy uwagę, że w przypadku opłat za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, energię elektryczną dla oświetlenia klatek schodowych Spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem między dostawcami tych mediów oraz mieszkańcami.

Spółdzielnia rozlicza wodę co kwartał, centralne ogrzewanie raz w roku po sezonie grzewczym do 31 sierpnia roku następnego, a gaz i energię elektryczną do 31 marca za rok ubiegły. Wtedy okazuje się, którzy właściciele lokali muszą jeszcze dopłacić, bo wpłacona przez nich zaliczka była niewystarczająca, a niektórzy odzyskają część pieniędzy, bo nadpłacili. Sprawa się komplikuje, gdy zmiana właściciela mieszkania następuje w środku okresu rozliczeniowego.

W takim przypadku, zgodnie z obowiązującymi w spółdzielni unormowaniami, rozliczenia dokonuje się z nowym użytkownikiem, co w praktyce oznacza, że prawo do nadpłaty i zobowiązanie do dopłaty powstają względem  aktualnego właściciela lokalu.

Radzimy więc sprzedającym i kupującym, aby  porozumieli się w jaki sposób rozliczą nadpłaty lub dopłaty z tytułu dostaw mediów w ostatnim okresie rozliczeniowym sprzed daty sprzedaży lokalu i zostawili w Spółdzielni pisemną informację. Warto też zadbać o odpowiednie zapisy w akcie notarialnym. W ten sposób strony unikną niepotrzebnych nerwów.

Tego typu problemów nie ma wówczas, gdy rozliczenia dokonywane są bezpośrednio z dostawcą mediów dotyczy to np. energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym.  W tym przypadku dla obu stron transakcji kluczowy jest protokół przekazania lokalu. Do takiego protokółu należy wpisać stan licznika z podaniem ich numerów seryjnych. Sprzedający i kupujący zgłaszają się z nim do firmy energetycznej , gdzie po rozliczeniu opłat następuje przepisanie umowy na nowego właściciela lokalu.Wróć