Ogłoszenia - Aktualności

21 listopada 2017, admin
Zbyt dużo kabli

Wszyscy operatorzy muszą mieć dostęp do budynków a Spółdzielnia mieszkaniowa nie może ograniczać firmom możliwości położenia kabli, które zapewniają dostęp do internetu lub telewizji.  Wynika to z wprowadzonej w 2010 r. zmiany do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

W artykule 30 ustawy wprowadzono zapis, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić operatorom telekomunikacyjnym dostęp do nieruchomości, jeśli ci chcieliby doprowadzić tam swoją sieć telekomunikacyjną. Powoduje  to iż każdy kolejny przedsiębiorca ma zapewniony niekontrolowany dostęp do nieruchomości i będących tam instalacji telekomunikacyjnych.

Spółdzielnie mieszkaniowe nie są z tego faktu zadowolone. Jak wykazuje praktyka, wewnątrz budynków częstokroć instalowanych jest kilka kolejnych nowych instalacji.Instalowanie kabli jest uciążliwe dla mieszkańców i źle odbija się na stanie nieruchomości. Dokładanie nowych kabli niekorzystnie wpływa też na ich estetykę. Spółdzielnie proponują nowym operatorom skorzystanie z już istniejącej infrastruktury.

Stanowiska spółdzielni mieszkaniowych nie podziela Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, do którego można poskarżyć się. Działania spółdzielni,  odmawiające kolejnym operatorom położenia własnych kabli, uznaje za praktykę naruszającą uczciwą konkurencję.

A zatem obecny stan prawny wynikający z art. 30 ustawy o wspieraniu usług telekomunikacyjnych pozwala innym podmiotom dokonywać zmian w wyposażeniu budynku bez żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników tego budynku, za którego stan w rozumieniu przepisów prawa (a w szczególności ustawy Prawo budowlane) odpowiada karnie i cywilnie inny podmiot: właściciel lub zarządca budynku.

 Co więcej, brzmienie przepisów art. 30 rażąco różnicuje prawa stron, czyli przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i właściciela lub zarzący budynku.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie  skierował w tej sprawie pismo do Ministra Cyfryzacji. W odpowiedzi Ministersto informuje, że nie są prowadzone i nie są planowane prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów przepisów art.30 ustawy    o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w proponowanym przez Związek zakresie i kierunku.

W zarządzanych przez naszą Spółdzielnię budynkach działa już kilku operatorów, mamy już  m.in.: UPC, Orange, Vectra, Korbank i paru mniejszych lokalnych operatorów.Wróć