Strona główna :: Ogłoszenia - AktualnościPrzetargi :: Przetarg na wykonanie okładzi ...

Ogłoszenia - Aktualności

15 września 2020, admin542
Przetarg na wykonanie okładziny ceramicznej schodów klatki schodowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Michałów” w Radomiu ogłasza przetarg na wykonanie okładziny ceramicznej schodów klatki schodowej w budynkach przy ul. Jagiellońska 2 (17 kl. schodowych; 5 kondygnacji), ul. Sobieskiego 2 (15 kl. schodowych; 5 kondygnacji) oraz wykonanie okładzin ceramicznych na klatce schodowej parteru i  wiatrołapu w budynku przy ul. Piastowska 13 klatka 1 i 2, Piastowska 15 klatka 1 i 2, Królowej Jadwigi 8 klatka 1 przy windach, znajdujących się w zasobach Spółdzielni  Mieszkaniowej „Michałów”  w Radomiu.

 

Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10 000,00 zł. za zadania nr. 1 i 2 a dla zadania nr. 3 – 2 000,00 zł wnoszoną w pieniądzu, którą należy wpłacić w kasie Spółdzielni Zamawiającego do dnia 30.09.2020 r. do godz. 1015  lub przelewem bankowym na konto SM Michałów nr konta Bank PEKAO SA II O/Radom 72 1240 3259 1111 0000 3002 2609.

 

  1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ OKŁADZINY CERAMICZNE  J-2, S-2”

Ofertę należy złożyć w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu, przy ul. Królowej Jadwigi 12 A w terminie do dnia  30.09.2020r. do godz. 1030.

Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom nie otwarte.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2020r. o godz. 1030 w siedzibie Administracji Spółdzielni przy ul. Królowej Jadwigi 12A, otwarcie ofert jest jawne .

 

Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  z oferentami mgr inż.  – Andrzej Frąk – inspektor nadzoru, tel.: 515-266-219 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1000.

 

Koszt materiałów przetargowych wynosi 50 zł, do pobrania w siedzibie Zamawiającego  przy ul. Królowej Jadwigi 12A  w godz. 700-1500.

 Wróć