Strona główna :: AktualnościOgłoszenia - Aktualności :: Przekształcenie użytkowania ...

Aktualności

9 stycznia 2020, admin542
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

W odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące nowelizacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wyjaśniamy:

 

Które grunty można przekształcić, a których nie?

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Przekształceniu podlegają też grunty zabudowane infrastrukturą techniczną niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych pod warunkiem, że znajduje się ona na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

 

W zasobach spółdzielni mieszkaniowych są także grunty niezabudowane budynkami mieszkalnymi, m.in. wolnostojące garaże, drogi, parkingi, place zabaw, tereny zielone. Ustawa nie daje możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego takich gruntów w prawo własności.

 

Ustawa nie dotyczy gruntów w naszej Spółdzielni.

W naszej Spółdzielni wszystkie grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowią już własność Spółdzielni. Zmiana nastąpiła w 2006 r. kiedy to Spółdzielnia wykupiła na własność od Gminy Miasta Radomia wszystkie grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni,  na których znajdują się budynki mieszkalne, z 95% bonifikatą.

 

Struktura gruntów w Spółdzielni.

Zasoby Spółdzielni usytuowane są na gruntach o łącznej powierzchni 27,6 ha, w tym:

  • Spółdzielni przysługuje prawo własności  do 23 ha (83% powierzchni gruntów ogółem),
  • w użytkowaniu wieczystym pozostaje 4,6 ha (17% powierzchni gruntów ogółem).


Wróć