Ogłoszenia - Aktualności

11 lutego 2013, admin
Pianino

Spółdzielnia sprzeda używane pianino produkcji radzieckiej.

Kontakt: Administracja Spółdzielni przy ul. Królowej Jadwigi 12 A.
Numer telefonu: 48 333 11 70
Godziny pracy: od 700 do 1500, codziennie oprócz sobót.Wróć