Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli instalacji elektrycznych w mieszkaniach

Ogłoszenia - Aktualności

18 sierpnia 2021, admin542
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli instalacji elektrycznych w mieszkaniach

W związku z trwającymi  obowiązkowymi, okresowymi przeglądami instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych Spółdzielni, wynikającymi z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane informujemy o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas tych przeglądów.

 

W trakcie remontów mieszkańcy  bardzo często decydują się na przerobienie istniejącej instalacji elektrycznej.W wielu przypadkach przeróbek dokonują osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji (uprawnień) co skutkuje tym, że stan techniczny instalacji w wielu lokalach zagraża bezpieczeństwu zdrowia a nawet życiu mieszkańców.  W efekcie w wielu przypadkach ochrona przeciwporażeniowa w mieszkaniu nie jest zachowana (faza na bolcu ochronnym gniazd wtykowych).

 

Informujemy, że Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprofesjonalne i niezgodne z  przepisami  przeróbki oraz nieprawidłowy  montaż instalacji i osprzętu elektrycznego.

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niosących ryzyko porażenia prądem,  pracownicy kontrolujący  mogą dokonać wyłączenia napięcia nieprawidłowo podłączonych punktów poboru energii elektrycznej lub nakazać usunięcie usterki w trybie natychmiastowym.

 

W przypadku nie wykonania zaleceń będziemy występować z wnioskiem do Rejonu Energetycznego o odłączenie zasilania w energię elektryczną.Wróć