Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Moc zamówiona a zużycie ciepła

Ogłoszenia - Aktualności

6 grudnia 2018, admin542
Moc zamówiona a zużycie ciepła

Co to jest  zamówiona moc cieplna?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę (Spółdzielnię)  największa moc cieplna, jaka w danym budynku wystąpi w warunkach obliczeniowych, która jest niezbędna do zapewnienia:

 

  • utrzymania normatywnej temperatury wewnętrznej i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • utrzymania prawidłowej pracy urządzeń i instalacji ciepłowniczej.

 

Wielkość mocy zamówionej określa się na podstawie bilansu ciepła danego budynku. Pod uwagę bierze się przede wszystkim następujące dane: kubaturę budynku, ilość pomieszczeń i ich przeznaczenie, technologię, w  jakiej budynek został wybudowany.

 

Zwracamy uwagę na to, że moc cieplną zamawia się na warunki obliczeniowe i np. łagodna lub sroga zima w danym sezonie grzewczym nie ma wpływu na wielkość zamówionej mocy.

 

Zmiana mocy zamówionej.

 

Z chwilą rozpoczęcia termomodernizacji budynków stopniowo staraliśmy się o zweryfikowanie mocy zamówionej  i występowaliśmy do RADPEC z wnioskami o jej obniżenie.

Efektem tych działań było obniżenie mocy cieplnej  o 7, 966 MW, tj. o 42,23%, co ilustruje poniższe zestawienie.

 

Rok

Zamówiona moc cieplna

2004

18,862 MW

2008

18,497 MW

2009

15,465 MW

2010

13,662 MW

2011

12,699 MW

2012

12,211 MW

2013

12,067 MW

2015 – 2018

10,896 MW

zmniejszenie

o 7,966 MW, tj. o 42,23%

 

Obniżanie kosztów przez Spółdzielnię nie przekłada się jednak na obniżkę kosztów ciepła.

 

Zmniejszenie mocy zamówionej o 42,23% nie oznacza, że o tyle zmniejszyły się opłaty lokatorów, ponieważ ceny ciepła rosną niemal z każdym rokiem, po cichu zjadając oszczędności. Dla porównania cena 1 MW wzrosła od 2004 r. o 74,25% %. Skutkuje to niestety wyższymi opłatami dla mieszkańców.

 

Co się stanie, jeżeli moc zamówiona będzie zbyt mała lub zostanie przekroczona?

 

Konsekwencją zbyt małej mocy zamówionej może być niedogrzanie pomieszczeń w budynkach, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody.

W przypadku przekroczenia zamówionej mocy, co oznacza pobór ciepła niezgodnie  z warunkami umownymi, Spółdzielnia zostanie ukarana karami finansowymi.

Aktualnie moc zamówiona jest na odpowiednim poziomie i prawdopodobnie nie będziemy jej zmniejszać.

 Wróć