Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Ilu mamy faktycznie mieszkańców?

Ogłoszenia - Aktualności

21 marca 2017, admin
Ilu mamy faktycznie mieszkańców?

Mieszkańcy zazwyczaj chętnie zgłaszają fakt, że ktoś się wyprowadził z mieszkania.

Ale już „zapominają”, że należy zgłosić fakt narodzin dziecka lub to, że do mieszkania wprowadziła się np. babcia, kuzynka itp.

 

Problem znany mieszkańcom i administracjom od lat. Nikt do końca dokładnie nie wie, ilu mamy mieszkańców w naszych zasobach. Sprawa ta jest tylko z pozoru błaha. Nie chodzi bowiem o jakąś „sprawozdawczość”, ale rzetelne naliczanie wymiaru czynszu dla konkretnych lokali.

 

Nadal w składnikach czynszu są pozycje, których wysokość uzależniona jest od liczby osób faktycznie zamieszkujących w danym mieszkaniu. Chodzi o koszty zużycia gazu, koszty eksploatacji windy i działalności społeczno – wychowawczej. Mówiąc wprost, zdarza się, że ludzie kombinują i nie informują bądź informują nierzetelnie Spółdzielnię o aktualnej liczbie zamieszkałych w danym lokalu osób.  Nie stosują się do obowiązku nałożonego na wszystkich – zgodnie z zapisami regulaminu obowiązującego w naszych zasobach.

 

Czym skutkuje „ukrywanie” rzeczywistej liczby zamieszkałych osób?

Na określonym budynku pojawiają się koszty. Właśnie za gaz czy windę. Koszty są oczywiście zwiększane przez osoby nie zgłoszone do Spółdzielni. Jeśli mamy sytuację, że na danym adresie zgłoszono nam jedną osobę, a  mieszkają faktycznie trzy to czynsz jest tam wyliczany jak dla jednej osoby. Ale przecież koszty, które zaistniały w danym budynku trzeba pokryć. W związku z tym za nieuczciwych mieszkańców zapłacą także sąsiedzi, bo zwiększone koszty trzeba będzie rozliczyć na tych uczciwie zgłoszonych do Spółdzielni użytkowników mieszkań. Takie sytuacje się zdarzają. Jak określić sytuację, w której celowo ukrywa się liczbę faktycznie zamieszkujących osób? Jest to zwykłe żerowanie na mieniu spółdzielczym kosztem innych współmieszkańców.

 

Jak faktycznie sprawdzić ile osób zamieszkuje lokal?

- „Wiedzą sąsiedzi na czym kto siedzi”. A ponadto Spółdzielnia co jakiś czas występuje do Urzędu Miasta o wykazy osób zameldowanych pod naszymi adresami. W ten sposób też jesteśmy w stanie wyłapać tych, którzy „zapomnieli” zgłosić zmiany osób do Spółdzielni  do naszej Spółdzielni.

 

Co w przypadku stwierdzenia ukrywania faktycznej liczby osób zajmujących określony lokal mieszkalny?

Spółdzielnia ma prawo dochodzić niezapłaconych należności wynikających z opłacania zaniżonego czynszu do 3 lat wstecz i z możliwości tej, w interesie wszystkich mieszkańców, korzysta.

 

  1. Jeżeli w lokalu nikt nie zamieszkuje, to opłaty zależne od ilości osób liczy się przyjmując, że w lokalu zamieszkuje jedna osoba.
  2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do poinformowania Spółdzielni o każdorazowej zmianie ilości osób zamieszkujących lokal, zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby osób.

(Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za mieszkanie. Zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce Akty Prawne i Regulaminy).Wróć