Ogłoszenia - Aktualności

31 lipca 2017, admin
water-in-a-glass-1318698 Drożej za wodę

Informujemy, że Wodociągi Miejskie Spółka z o.o w Radomiu na podstawie Uchwały nr 72 Zarządu Spółki  z dnia 12 czerwca 2017 r.  wprowadziły na okres od 01 sierpnia 2017 r.  do 31 lipca 2018 r. zmianę wysokości cen za dostarczoną wodę oraz odprowadzane ścieki.

 

W związku z powyższym od dnia 01 sierpnia 2017 r. ulega zmianie stawka opłaty za zimną wodę i odprowadzanie ścieków ze stawki 9,60 zł/m3 na stawkę 10,05 zł/m3, tj. o 0,45 zł/m3.Wróć