Strona główna :: Ogłoszenia - Aktualności :: Analiza porównawcza zużycia ciepła i kosztów w początkowym okresie termomodernizacji z okresem po jej zakończeniu.

Ogłoszenia - Aktualności

27 maja 2019, admin542
Analiza porównawcza zużycia ciepła i kosztów w początkowym okresie termomodernizacji z okresem po jej zakończeniu.

W tabeli przedstawiono ilość zużytego ciepła w GJ w budynkach Spółdzielni w sezonie grzewczym 2007/2008 (w początkowym okresie termomodernizacji) i 2018/2019 po jej zakończeniu oraz dla porównania ceny GJ w tych latach.

 

ZESTAWIENIE                                                                                                               ilości pobranej energii cieplnej dla centralnego ogrzewania oraz ceny za 1 GJ
Lp. adres GJ dla c.o. – sezon grzewczy grupa taryf. cena brutto za 1 GJ
2007/2008 2018/2019 2007/2008 2018/2019
1.  Piastowska 1          3084,10          1615,40 Bi       31,01       56,43
2.  Piastowska 3          3220,70          3211,90 Bg       30,32       52,53
3.  Piastowska 5             866,50             716,30 Bg       30,32       52,53
4.  Piastowska 7          1025,00             881,80 Bg       30,32       52,53
5.  Piastowska 7A             364,20             168,60 Bg       30,32       52,53
6.  Piastowska 9A             116,60 Bg       30,32       52,53
7.  Piastowska 9          1938,70          1482,70 Bi       31,01       56,43
8.  Piastowska 11          1367,90             944,70 Bi       31,01       56,43
9.  Piastowska 13          1501,70             948,60 Bi       31,01       56,43
10.  Piastowska 15          1436,30             990,70 Bi       31,01       56,43
11.  Sobieskiego 2          4177,50          3154,40 Bi       31,01       56,43
12.  Sobieskiego 4          1982,30          1857,50 Bi       31,01       56,43
13.  Sobieskiego 5             604,20             492,60 Bg       30,32       52,53
14.  Sobieskiego 7             587,90             470,70 Bg       30,32       52,53
15.  Sobieskiego 8             777,20             716,10 A       28,58       53,33
16. Sobieskiego 9             626,40             457,60 Bg       30,32       52,53
17.  Sobieskiego 16          2091,10          1553,20 Bi       31,01       56,43
18.  Sobieskiego 18          2091,10          1602,70 Bi       31,01       56,43
19.  Sobieskiego 20          2458,10          1873,20 Bg       30,32       52,53
20. Królewska 2          2129,30          1420,20 Bg       30,32       52,53
21. Królewska 5          3184,40          2627,40 Bg       30,32       52,53
22. Królewska 5A             313,50             310,10 Bi       31,01       56,43
23. Królewska 7          1419,20          1027,20 Bg       30,32       52,53
24. Królewska 9          1405,50          1087,60 Bg       30,32       52,53
25. Królewska 11          1406,40             991,90 Bi       31,01       56,43
26. Królewska 13          1515,40          1026,40 Bi       31,01       56,43
27. Królewska 15          3106,60          3147,90 Bi       31,01       56,43
28. Królewska 15A             213,90             194,10 Bi       31,01       56,43
29. Jagiellońska 2          4175,90          3493,60 Bi       31,01       56,43
30. Królowej Jadwigi 6          1409,90             991,50 Bi       31,01       56,43
31. Królowej Jadwigi 6A             396,30             283,80 Bi       31,01       56,43
32. Królowej Jadwigi 8          1439,60          1005,20 Bi       31,01       56,43
33. Królowej Jadwigi 10          1401,40             996,80 Bi       31,01       56,43
34. Królowej Jadwigi 25          1336,50          1002,10 Bi       31,01       56,43
35. Królowej Jadwigi 27          1299,00             999,70 Bi       31,01       56,43
36. Łokietka 14             655,50             422,50 Bi       31,01       56,43
37. Łokietka 16             920,30             603,80 Bi       31,01       56,43
38. Łokietka 18             709,30             459,90 Bi       31,01       56,43
39. Łokietka 20             576,50             401,40 Bi       31,01       56,43
40. Łokietka 22             601,70             424,60 Bi       31,01       56,43
41. Mieszka I 9             385,10             295,80 Bi       31,01       56,43
42. Mieszka I 9A             402,60             332,40 Bi       31,01       56,43
R A Z E M :   60 604,70   46 801,20 Średnia 30,73 55,14

 

Z analizy danych wynika, że termomodernizacja przyczyniła się do obniżenia zużycia ciepła  przez budynki o 23%, natomiast ceny za ciepło w tym okresie wzrosły średnio o 79%.Wróć