Strona główna :: Ogłoszenia - AktualnościWalne Zgromadzenie :: Koronawirus – przesunięty t ...

Ogłoszenia - Aktualności

8 lipca 2021, admin542
Koronawirus – przesunięty termin Walnego Zgromadzenia

Szanowni Członkowie Spółdzielni

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2019 i 2020 r. będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID – 19.

 

Kadencja Rady Nadzorczej, z mocy ustawy, została przedłużona do dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia po odwołaniu stanu epidemii. Zmiana weszła w życie 24 czerwca 2020 r.

 

Po unormowaniu sytuacji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, o czym Członkowie  Spółdzielni zostaną powiadomieni w sposób i terminie określonym w statucie.Wróć